Menu

สถานีรถไฟวังโพธิ์

สถานีรถไฟวังโพ (อังกฤษ: Wang Pho Railway Station) เป็นสถานีรถไฟประจำตำอำเภอไทรโยค อยู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ (ช่วงสถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก – สถานีรถไฟน้ำตก) หรือทางรถไฟสายตะวันตก เป็น 1 ใน 6 สถานีรถไฟของเส้นทางนี้ที่เป็นระดับสถานีชั้น 2 (ชั้น1สถานีรถไฟกาญจนบุรี และสถานีรถไฟที่เหลือเป็นที่หยุดรถไฟและป้ายหยุดรถไฟ) มีจำนวนย่านทางรถไฟ 3 ทาง เป็นทางหลัก 1 ทาง ทางหลีก 2 ทาง ทางตัน 1 ทาง

สถานีรถไฟวังโพ สร้างในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2 เปิดใช้งานเดินรถครั้งแรกวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2495 หรือคริสต์ศักราช 1952 ในช่วงที่ 2 ของการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสายน้ำตก(หนองปลาดุก-น้ำตก) ระหว่าง สถานีรถไฟกาญจนบุรี  สถานีรถไฟวังโพ ระยะทาง 61 กิโลเมตร โดยในช่วงนี้มีสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำแควใหญ่ สะพานเลียบแม่น้ำแควน้อย และภูเขาถ้ำกระแซ ที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการฟื้นฟูในช่วงเส้นทางนี้ เป็นสถานีประจำอำเภอไทรโยค

เดิมเคยมีทางสามเหลี่ยมกลับรถจักร (สร้างหลังปี 2496) มีงวงเติมน้ำ สำหรับเติมน้ำรถจักร c56 มีถังน้ำเก่า เคยมีทางแยกไปริมแม่น้ำแควน้อย