Menu

ข่าวสาร

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 นาย ทินกร เอียกพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและวัตถุประสงค์ การจัดโครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ ในกลุ่มเยาวชน ณ.สระว่ายน้ำค่ายสุรสีย์ พล.ร๙

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 15
 • 0

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ดำเนินการจัดประชุมประชาคม ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 1 ดังนี้1.ประชาคมธนาคารขยะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนถ้ำกระแซและชุมชนถ้ำชะนี 2.ประชาคมเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม
 • 0
 • 28
 • 0

การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ที่เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2567

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 28
 • 0

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา/สนามกีฬา/สวนสาธารณะ ในพื้นที่ตำบลวังโพธิ์ ที่จัดให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ได้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายตามความเหมาะสมได้แก่สนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอไทรโยคสนามกีฬาเอนกประสงค์หน้าตลาดวังโพธิ์ สนามเทนนิสหน้าสถานีตำรวจภูธรไทรโยค ลานกีฬาห้องสมุดพระพุทธศาสนา(หลังห้องสมุด) ลานกีฬา หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังโพธิ์ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10

อ่านเพิ่มเติม
 • 0
 • 43
 • 0

นายทินกร เอียกพงษ์

นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์
ติดต่อ : 089-8038862

“เทศบาลตำบลวังโพธิ์ เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทางการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมธรรมาภิบาล”

เอกสารทั้งหมด

– หนังสือสั่งการ สถ. –

– สาระสำคัญ –