Menu

ข่าวสาร

ประกาศผลผู้ชนะการจดซ้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2567 ถึง เดือน มิถุนายน 2567)

อ่านเพิ่มเติม
  • 5
  • 13
  • 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ด้วยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING และปูผิวจราจรด้วย ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.21-003 สายถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 1 ชุมชนถ้ำชะนี กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังโพธิ์อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม
  • 5
  • 38
  • 0

นายทินกร เอียกพงษ์

นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์
ติดต่อ : 089-8038862

“เทศบาลตำบลวังโพธิ์ เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทางการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมธรรมาภิบาล”

เอกสารทั้งหมด

– หนังสือสั่งการ สถ. –

– สาระสำคัญ –