Menu

ข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม
  • 0
  • 17
  • 0

ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

อ่านเพิ่มเติม
  • 0
  • 31
  • 0

ประชาสัมธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชน ภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วม “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online ระบบ Zoom” ในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยพร้อมเพียงกัน

อ่านเพิ่มเติม
  • 0
  • 38
  • 0

นายทินกร เอียกพงษ์

นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์
ติดต่อ : 089-8038862

“เทศบาลตำบลวังโพธิ์ เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทางการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมธรรมาภิบาล”

เอกสารทั้งหมด

– หนังสือสั่งการ สถ. –

– สาระสำคัญ –