Menu

แคมป์ช้างวังโพธิ์

แคมป์ช้างวังโพธิ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2543 มีพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อช่วยเหลือชนเผ่าชาวเขาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีให้มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  ภายในแคมป์ช้างวังโพธิ์มีการแสดงของช้าง การนั่งช้างชมธรรมชาติและการล่องแพสัมผัสบรรยายกาศลำน้ำแควน้อย

ข้อมูลการติดต่อ

แคมป์ช้างวังโพธิ์ เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทุกวัน

ระหว่างเวลา09.00 – 16.00 น.

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

034-591018, 08-1868-2761

ขอบคุณสำหรับรูปภาพ :  Facebook วังโพแคมป์ปิ้ง