Menu

Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ด้วยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING และปูผิวจราจรด้วย ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.21-003 สายถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 1 ชุมชนถ้ำชะนีกว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังโพธิ์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม
 • 0
 • 23
 • 0

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ด้วยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING และปูผิวจราจรด้วย ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.21-003 สายถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 1 ชุมชนถ้ำชะนี

อ่านเพิ่มเติม
 • 0
 • 26
 • 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 ตัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 ตัว และเครื่องเป่าลมเป่าใบไม้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
 • 0
 • 28
 • 0

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
 • 0
 • 28
 • 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพอษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
 • 0
 • 42
 • 0