Menu

Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม
 • 0
 • 10
 • 0

ประกาศเรท่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
 • 0
 • 10
 • 0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม
 • 2
 • 412
 • 0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 389
 • 0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม
 • 2
 • 390
 • 0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 380
 • 0