Menu

Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

อ่านเพิ่มเติม
 • 2
 • 100
 • 0

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม
 • 4
 • 179
 • 0

ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

อ่านเพิ่มเติม
 • 3
 • 179
 • 0

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 195
 • 0