Menu

Category: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบแจ้งเบาะแสยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เทศบาลตำบลโพธิิ์ ขอประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเบาแสยาเสพติด ของ ป.ป.ส. โดยผู้พบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งข้อมูลให้แก่ โทร. สายด่วน 1386 ผู้แจ้งเบาะแส สามารถโทรผ่านสายด่วน 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงาน ป.ป.ส.ตาม link นี้

https://1386.oncb.go.th

อ่านเพิ่มเติม
  • 4
  • 84
  • 0

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้นำส่งขยะอันตรายตามกำหนดให้กับ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยงานสาธารณสุขสำนักปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมไว้ที่อาคารขยะอันตราย เพื่อรวบรวมส่งบริษัทกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

อ่านเพิ่มเติม
  • 3
  • 405
  • 0