Menu

Category: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้นำส่งขยะอันตรายตามกำหนดให้กับ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยงานสาธารณสุขสำนักปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมไว้ที่อาคารขยะอันตราย เพื่อรวบรวมส่งบริษัทกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

อ่านเพิ่มเติม
  • 3
  • 120
  • 1

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

อ่านเพิ่มเติม
  • 3
  • 216
  • 0

” แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังโพธิ์ “

ประชาสัมพันธ์ เรื่องแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น ในเขตพื้นท […]

อ่านเพิ่มเติม
  • 5
  • 260
  • 0