Menu

Category: ประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567นาย ทินกร เอียกพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์มอบหมายให้ นายชาตรี วรสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์ และนาย เอิญ เสลานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ พนักงานเทศบาล ร่วมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก🚭 #บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย❌😷”

อ่านเพิ่มเติม
 • 6
 • 60
 • 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที ไฟฟ้าประดับ เครื่องเสียงและเต้นท์ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
 • 5
 • 54
 • 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
 • 4
 • 56
 • 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
 • 11
 • 79
 • 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ กรวยดอกไม้ พานดอกไม้ เทียนชัยถวายพระพร โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
 • 5
 • 53
 • 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นไม้ประดับเวทีและบริเวณงานรัฐพิธี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้ในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
 • 2
 • 50
 • 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างเหมาผูกผ้าตกแต่งเวทีรัฐพิธี เพื่อใช้ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
 • 9
 • 57
 • 0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ด้วยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING และปูผิวจราจรด้วย ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.21-003 สายถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 1 ชุมชนถ้ำชะนีกว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังโพธิ์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม
 • 3
 • 57
 • 0

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
 • 5
 • 30
 • 0

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ด้วยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING และปูผิวจราจรด้วย ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.21-003 สายถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 1 ชุมชนถ้ำชะนีกว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังโพธิ์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม
 • 4
 • 58
 • 0