Menu

Category: ประชาสัมพันธ์

กำหนการออกให้บริการฉีดวัคนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปนิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลัยลักษณ์อัคราซกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

อ่านเพิ่มเติม
 • 15
 • 126
 • 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพอษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
 • 4
 • 71
 • 0

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุภัยทางถนนในช่วงเทศการ 2567ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 – 17 เมษายน 2567 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
 • 13
 • 141
 • 0

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เะพื่อใช้ในโครงการจัดงานกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
 • 4
 • 105
 • 0