Menu

Category: ประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ด้วยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING และปูผิวจราจรด้วย ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.21-003 สายถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 1 ชุมชนถ้ำชะนี

อ่านเพิ่มเติม
 • 4
 • 82
 • 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 ตัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 ตัว และเครื่องเป่าลมเป่าใบไม้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
 • 5
 • 87
 • 0

🏢เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ขอเชิญชวนร่วมเปิดกิจกรรมธนาคารขยะและบริจาค “ขยะรีไซเคิล” ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 ณ สำนักงาน เทศบาลตำบลวังโพธิ์ รายได้จากการขายขยะ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลฯ #ธนาคารขยะ💚

อ่านเพิ่มเติม
 • 7
 • 79
 • 0

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
 • 4
 • 81
 • 0