Menu

ข่าวสาร

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
  • 0
  • 28
  • 0

กำหนการออกให้บริการฉีดวัคนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปนิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลัยลักษณ์อัคราซกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

อ่านเพิ่มเติม
  • 0
  • 52
  • 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพอษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
  • 0
  • 42
  • 0

นายทินกร เอียกพงษ์

นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์
ติดต่อ : 089-8038862

“เทศบาลตำบลวังโพธิ์ เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทางการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมธรรมาภิบาล”

เอกสารทั้งหมด

– หนังสือสั่งการ สถ. –

– สาระสำคัญ –